Thanh Hóa tăng cường quản lý nhà nước về sản xuất gạch, ngói nung tuynel

Thanh Hóa tăng cường quản lý nhà nước về sản xuất gạch, ngói nung tuynel

 30/06/2017

Thực hiện Chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực sản xuất gạch, ngói nung tuynel, vừa qua, Sở Xây dựng Thanh Hóa chủ trì phối hợi với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh và UBND các huyện, thị trong tỉnh tổ chức tổng kiểm tra hoạt động sản xuất và chất lượng gạch xây tuynel trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem thêm

Xây dựng lộ trình thời gian dừng hoạt động lò vòng nung gạch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Xây dựng lộ trình thời gian dừng hoạt động lò vòng nung gạch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

 30/06/2017

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 12 nhà máy sản xuất gạch bằng công nghệ lò vòng do 11 doanh nghiệp đầu tư. Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1257/BXD-VLXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho ý kiến về thời gian dừng hoạt động lò vòng nung gạch trên địa bàn tỉnh này.

Xem thêm