Không tìm thấy đường dẫn này

Công ty cổ phần gạch Khang Minh

Khu công nghiệp Tây Nam, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 024.2220.7171 | Fax: 024.2220.7181

Văn phòng đại diện

Tầng 5 tòa nhà VG Building, Số 235 Nguyễn Trãi Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại : 024.2220.7171 | Fax : 024.2220.7181

Email: info@gachkhangminh.vn