Lịch sử thế giới

Bản đồ thế giới các thời kỳ

Tổng hợp 37 bản đồ lịch sử thế giới các thời kỳ của họa sĩ Thomas Lessman
106
Bản đồ thế giới các thời kỳ
Nội dung bài viết

Bản đồ thế giới năm 1300 trước công nguyên

Chỉ có một số quốc gia đã hình thành.

Nhà Thương của người Hoa Hạ ở lưu vực sông Hoàng Hà.

Vương quốc Ai Cập tại lưu vực sông Nile.

Vương quốc Kassite ở Lưỡng Hà.

Vương quốc Hittle ở Tiểu Á.

Lãnh thổ Việt Nam đang là nơi cư ngụ của cư dân ngữ hệ Nam Á và ngữ hệ Nam Đảo.

Bản đồ thế giới năm 1300 trước công nguyên
Bản đồ thế giới năm 1300 trước công nguyên

Bản đồ thế giới năm 1000 trước công nguyên

Tại lưu vực sông Hoàng Hà, nhà Chu thay thế nhà Thương.

Vương quốc Hittle đã sụp đổ, Lưỡng Hà được phân chia bởi người Assyrrian và người Babilon.

Lãnh thổ Việt Nam hiện là nơi cư ngụ của cư dân Bách Việt ở phía bắc và người Môn – Khmer ở phía nam.

Bản đồ thế giới năm 1000 trước công nguyên
Bản đồ thế giới năm 1000 trước công nguyên

Bản đồ thế giới năm 625 trước công nguyên

Trung Hoa bước vào thời Xuân Thu, với sự vươn lên của các chư hầu và quá trình mở rộng ảnh hưởng văn minh Hoa Hạ xuống phía nam.

Ấn Độ hình thành hàng trăm quốc gia, nền văn minh Ấn Độ chuyển dịch từ sông Ấn sang sông Hằng.

Vương quốc Assyrian đã trở thành thế lực lớn nhất Trung Đông.

Các thị quốc của người Hi Lạp dần hình thành.

Thị quốc La Mã hình thành, vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của người Etruscan.

Vương quốc Ai Cập đang suy yếu, mất dần lãnh thổ vào tay ngoại bang, mở đầu là người Nubia ở Sudan.

Tại Việt Nam, nên văn hóa Đông Sơn đã xuất hiện ở phía bắc.

Bản đồ thế giới năm 625 trước công nguyên
Bản đồ thế giới năm 625 trước công nguyên

Bản đồ thế giới năm 600 trước công nguyên

Đế chế Media tại Ba Tư đánh bại người Assyria, trở thành cường quốc số một Trung Đông. Lưỡng Hà được cai trị bởi vương quốc Chaldea của người Babylon.

Tại miền bắc Việt Nam, vương quốc Văn Lang của người Lạc Việt thành lập.

Vương quốc Catharge ở phía tây Địa Trung Hải hình thành.

Bản đồ thế giới năm 600 trước công nguyên
Bản đồ thế giới năm 600 trước công nguyên

Bản đồ thế giới năm 550 trước công nguyên

Tại Trung Hoa, hai nước chư hầu Tấn, Sở trở nên hùng mạnh nhất. Nền văn minh Trung Hoa lan dần tới sông Dương Tử, với sự hình thành các nước Ngô và Việt.

Đế chế Media ở Ba Tư và Chaldea của người Babilon ở Lưỡng Hà tiếp tục phát triển.

Nền văn minh Ấn Độ lan dần xuống phía nam, hình thành thêm nhiều quốc gia mới trên cao nguyên Decan.

Bản đồ thế giới năm 550 trước công nguyên
Bản đồ thế giới năm 550 trước công nguyên

Bản đồ thế giới năm 527 trước công nguyên

Triều đại Achamenid của người Ba Tư lật đổ nhà Media, thôn tính Chaldea của người Babilon ở Lưỡng Hà và Lydia ở Tiểu Á, vươn tầm ảnh hưởng tới sát lãnh thổ các thị quốc Hi Lạp.

Bản đồ thế giới năm 527 trước công nguyên
Bản đồ thế giới năm 527 trước công nguyên

Bản đồ thế giới năm 500 trước công nguyên

Đế chế Ba Tư thôn tính Ai Cập, đánh bật người Hi Lạp ra khỏi Tiểu Á. Cuộc chiến Ba Tư – Hi Lạp sắp diễn ra.

Bản đồ thế giới năm 500 trước công nguyên
Bản đồ thế giới năm 500 trước công nguyên

Bản đồ thế giới năm 400 trước công nguyên

Tại Trung Hoa, nước Việt thôn tính nước Ngô và bắt đầu tham gia cuộc tranh giành lãnh thổ với các nước phía bắc.

Tại bán đảo Triều Tiên, một số quốc gia đã xuất hiện như Cổ Triều Tiên ở phía bắc, Thìn Quốc ở phái nam.

Tại Ấn Độ, xu hương thống nhất dần xuất hiện với sự mở rộng của các nước lớn như Magada ở phía bắc, Kalinga ở phía đông.

Đế chế Ba tư đã bị người Hi Lạp đánh bại, không thể vươn mình sang châu Âu.

Cộng hòa La Mã xuất hiện, mở đầu cho thời kì La Mã thống trị phương Tây.

Bản đồ thế giới năm 400 trước công nguyên
Bản đồ thế giới năm 400 trước công nguyên

Bản đồ thế giới năm 335 trước công nguyên

Trung Hoa bước vào thời Chiến quốc, mở đầu bằng sự phân chia nước Tấn thành Ngụy – Triệu – Hàn. Quyền lực nhà Chu không còn tồn tại dù chỉ là hình thức.

Vương quốc Magada trở thành quốc gia lớn nhất phía bắc Ấn Độ dưới triều đại Nanda.

Người Hi Lạp hoàn toàn bị chinh phục bởi người Macedonia từ phía bắc.

Cộng hòa La Mã dần thoát khỏi ảnh hưởng của người Estruscan.

Bản đồ thế giới năm 335 trước công nguyên
Bản đồ thế giới năm 335 trước công nguyên

Bản đồ thế giới năm 323 trước công nguyên

Tại Trung Hoa, nước Việt bị nước Sở thôn tính. Cục diện thống nhất Trung Quốc bắt đầu xuất hiện.

Vương triều Nanda tiếp tục bành trướng xuống phía nam, tới cao nguyên Decan.

Tại Trung Đông, Alexander Đại đế của Macedonia thôn tính đế chế Ba Tư, bành trướng lãnh thổ tới sát Ấn Độ.

Người La Mã bắt đầu quá trình bành trướng trên bán đảo Italia.

Bản đồ thế giới năm 323 trước công nguyên
Bản đồ thế giới năm 323 trước công nguyên

Bản đồ thế giới năm 300 trước công nguyên

Tại Trung Hoa, nước Tần thôn tính Thục và Ba, trở thành chư hầu lớn nhất. Ảnh hưởng văn minh Hoa Hạ tiếp tục lan xuống phía nam với sự thành lập vương quốc Mân Việt.

Tại Magada, vương triều Maurya thay thế vương triều Nanda, thống nhất phía bắc Ấn Độ và tiếp tục bành trướng xuống phía nam.

Đế chế Macedonia sau cái chết của Alexander Đại đế tan rã thành nhiều mảnh. Nhà Seleucid cai trị Trung Đông. Nhà Ptoleme cai trị Ai Cập.

Bản đồ thế giới năm 300 trước công nguyên
Bản đồ thế giới năm 300 trước công nguyên

Bản đồ thế giới năm 200 trước công nguyên

Nhà Tần thống nhất Trung Hoa, tiến hành bành trướng lãnh thổ lên phía bắc tới Hung Nô, Triều Tiên và xuống phía nam tới Việt Nam. Nhà Hán thay thế nhà Tần. Vương quốc Nam Việt của họ Triệu ly khai khỏi nhà Hán, cai trị cả bắc Việt Nam của Văn Lang cũ.

Vương triều Maurya thôn tính hầu hết Ấn Độ, trừ Kalinga và một phần cực nam.

Tàn dư của người châu Âu thành lập các vương quốc Parthia, Bactria ở lưu vực sông Ấn.

Cộng hòa La Mã về cơ bản đã thống nhất bán đảo Ý, bắt đầu vào cuộc chiến tranh giành Địa Trung Hải với Cartharge ở phía đông, với Macedonia, Ai Cập, Syria ở phái Tây.

Tại bắc Việt Nam, người Lạc Việt liên kết với người Âu Việt đánh bại quân Tần, thành lập nước Âu Lạc. Sau đó Âu Lạc bị Nam Việt thôn tính.

Bản đồ thế giới năm 200 trước công nguyên
Bản đồ thế giới năm 200 trước công nguyên

Bản đồ thế giới năm 100 trước công nguyên

Nhà Hán thôn tính Nam Việt và Cổ Triều Tiên, bắt đầu vươn mình ra Tây Vực.

Hãn quốc Hung Nô từ Mông Cổ mở rộng lãnh thổ ra Trung Á.

Vương triều Maurya sụp đổ, Ấn Độ tan rã.

Vương quốc Parthia thay thế Seleucid cai trị Ba Tư, trong khi vùng Tiểu Á ly khai khỏi ảnh hương của Ba Tư.

Cộng hòa La Mã đánh bại Cartharge, Macedonia, Seleucid, trở thành thế lực lớn nhất Địa Trung Hải. La Mã mở rộng ảnh hưởng tới đất của người Gaul ở bán đảo Iberia.

Với sụp đổ của nước Nam Việt, bắc Việt Nam trở thành thuộc địa của nhà Hán. 

Bản đồ thế giới năm 100 trước công nguyên
Bản đồ thế giới năm 100 trước công nguyên

Bản đồ thế giới năm 50 trước công nguyên

Nhà Hán thôn tính nước Mân Việt, chiếm lãnh thổ của người Chăm ở miền trung Việt Nam, bành trướng ra Tây Vực.

Vương quốc Phù Dư ở bắc Triều Tiên nổi lên trở thành thế lực thách thức ách cai trị của người Trung Hoa.

Tại Đông Nam Á, một số quốc gia hình thành như Phù Nam ở miền nam Việt Nam và các thị quốc Pyu ở Myanmar.

Tại Ấn Độ, trong khi lưu vực sông Hằng tiếp tục chia cắt, tại lưu vực sông Ấn người Sakat và người Nguyệt Chi thành lập các vương quốc riêng.

Cộng hòa La Mã tiếp tục bành trướng. Ở phía Tây họ thôn tính hoàn toàn người Gaul trên lục địa, cai trị cả Pháp lẫn Tây Ban Nha. Ở phía Đông, La Mã mở rộng lãnh thổ trên bán đảo Ban Căng và Tiểu Á.

Miền bắc và miền trung Việt Nam lúc này nằm dưới sự cai trị của nhà Hán, trong khi miền nam hình thành vương quốc Phù Nam.

Bản đồ thế giới năm 50 trước công nguyên
Bản đồ thế giới năm 50 trước công nguyên

Bản đồ thế giới năm 1 sau công nguyên

Chúa Jesus giáng trần.

Tại Triều Tiên, vương quốc Cao Câu Ly hình thành, thay thế Phù Dư và Tốt Bản trở thành kẻ thách thức người Hán tại đây.

Vương quốc Parthia mở rộng ra phía đông, đẩy lùi người Nguyệt Chi và Sakat.

La Mã bước vào thời kì đế chế, tiếp tục mở mang bờ cõi. Thôn tính Ai Cập. Đẩy lùi người German khỏi Netherland. Thôn tính Ilyria ở Nam Tư và lấn chiếm Thrace ở Bungari, mở rộng bán đảo Ban Căng. Đánh bại người Do Thái, mở rộng quyền kiểm soát ở Tiểu Á và Trung Đông.

Bản đồ thế giới năm 1 sau công nguyên
Bản đồ thế giới năm 1 sau công nguyên

Bản đồ thế giới năm 50 sau công nguyên

Cao Câu Ly chiếm các quốc gia phía bắc Triều Tiên, lấn chiếm các quận của nhà Hán.

Vương quốc Kushan của người Nguyệt Chi xuất hiện tại tây bắc Ấn Độ.

Vương quốc Ấn – Parthia hình thành, đẩy lùi người Sakat xuống phía nam, Parthia về phía tây.

Đế chế La Mã thôn tính vương quốc Thrace, thống trị bán đảo Ban Căng. Bắt đầu đặt chân lên đảo Anh. Tiếp tục mở rộng tại Tiểu Á.

Tại Việt Nam, Hai Bà Trưng liên kết các quận phía nam giành lại độc lập trong 3 năm trước khi bị tái chiếm.

Bản đồ thế giới năm 50 sau công nguyên
Bản đồ thế giới năm 50 sau công nguyên

Bản đồ thế giới năm 100 sau công nguyên

Vương quốc Phù Nam ở miền Nam Việt Nam bắt đầu quá trình mở mang bờ cõi, xâm chiếm Campuchia.

Vương quốc Kushan lấn chiếm Ấn Độ – Parthia và Sakat, trở thành cường quốc số một phía tây Ấn Độ.

Đế chế La Mã đẩy lùi người Celt ở đảo Anh lên phía bắc. Làm chủ hoàn toàn Tiểu Á. Mở rộng quyền kiểm soát ở Trung Đông tới sát Parthia.

Bản đồ thế giới năm 100 sau công nguyên
Bản đồ thế giới năm 100 sau công nguyên

Bản đồ thế giới năm 200 sau công nguyên

Lợi dụng sự suy yếu của nhà Hán, vương quốc Lâm Ấp của người Chăm ly khai.

Vương quốc Phù Nam đã mở rộng lãnh thổ tới lưu vực sông Mê Nam (Thái Lan).

Một số quốc gia hình thành ở Malaca như Langkasuka, Pan Pan.

Ấn Độ tiếp tục bị chia cắt nghiêm trọng.

Đế chế La Mã thôn tính được Dacia ở Rumani. Lãnh thổ đã đạt cực hạn, bắt đầu phải lùi bước ở một số nơi như đảo Anh hay Trung Đông.

Tại miền trung Việt Nam, vương quốc Lâm Ấp ly khai khỏi nhà Hán. Trong khi đó vương quốc Phù Nam tiếp tục bành trướng, trở thành cường quốc số 1 Đông Nam Á.

Bản đồ thế giới năm 200 sau công nguyên
Bản đồ thế giới năm 200 sau công nguyên

Bản đồ thế giới năm 300 sau công nguyên

Nhà Hán sụp đổ, Trung Quốc nội chiến và thống nhất dưới thời Tây Tấn. Các tộc Ngũ Hồ bắt đầu có mặt ở miền bắc Trung Quốc.

Vương quốc Kushan tan rã, tình trạng chia cắt của Ấn Độ chưa thể chấm dứt.

Nhà Sasanid của người Ba Tư thay thế Parthia, lấn chiếm đất của vương quốc Kushan, mở rộng lãnh thổ sang phía tây, lấn vào đất của La Mã.

Đế chế La Mã suy yếu do nội chiến.

Bản đồ thế giới năm 300 sau công nguyên
Bản đồ thế giới năm 300 sau công nguyên

Bản đồ thế giới năm 400 sau công nguyên

Các tộc Ngũ Hồ tàn phá miền bắc Trung Hoa, chia cắt thành nhiều quốc gia. Nhà Tấn chỉ còn cai trị miền nam Trung Hoa.

Cục diện Tam quốc Triều Tiên dần hình thành với nước Cao Câu Ly ở phía bắc (đã khôi phục phần lớn lãnh thổ của Cổ Triều Tiên), Bách Tế ở phía tây, Tân La ở phía đông.

Trên lưu vực sông Hằng, vương triều Gupta thành lập, bắt đầu quá trình thống nhất Ấn Độ.

Đế chế Ba Tư nhà Sasanid bị uy hiếp từ phía đông bởi Xionite của người Hung trắng và Kidarite của người Hung đỏ.

Đế chế La Mã chia cắt thành 2 miền Tây – Đông. Tây La Mã rút khỏi đảo Anh về phòng thủ ở lục địa.

Người Hung tràn sang châu Âu, đẩy người Slav và German phải tiến vào La Mã. Đặc biệt người German uy hiếp nghiêm trọng tới sự tồn vong của Tây La Mã.

Bản đồ thế giới năm 400 sau công nguyên
Bản đồ thế giới năm 400 sau công nguyên

Bản đồ thế giới năm 475 sau công nguyên

Trung Quốc bước vào thời Nam – Bắc triều. Nhà Bắc Ngụy của người Tiên Ti thống nhất miền bắc, dần Hán hóa. Nhà Tấn bị nhà Lưu Tống lật đổ ở phía nam.

Phía bắc nền văn minh Trung Hoa, vương quốc Nhu Nhiên thành lập.

Vương quốc Phù Nam suy yếu, một số quốc gia hình thành trên lãnh thổ Phù Nam như Chân Lạp ở Đông Dương, vương quốc Môn ở Thái Lan.

Vương quốc Gupta thống nhất miền bắc Ấn Độ. Trong khi vương quốc Heptalit chiếm miền tây bắc Ấn Độ.

Một số quốc gia xuất hiện trên bán đảo Arap.

Đế chế Tây La Mã bị mất gần hết lãnh thổ vào tay các tộc German. Tây Gốt chiếm bán đảo Iberia. Suevian chiếm tây bắc Iberia. Vandal chiếm Bắc Phi. Frank, Alamange, Burgundy chiếm nước Pháp. Tây La Mã chỉ còn giữ đảo Ý, bị uy hiếp nghiêm trọng.

Bản đồ thế giới năm 475 sau công nguyên
Bản đồ thế giới năm 475 sau công nguyên

Bản đồ thế giới năm 476 sau công nguyên

Odoacer tiêu diệt Tây La Mã. Phương tây bước vào thời kì đêm trường Trung Cổ.

Bản đồ thế giới năm 476 sau công nguyên
Bản đồ thế giới năm 476 sau công nguyên

Bản đồ thế giới năm 477 sau công nguyên

Bản đồ thế giới năm 477 sau công nguyên
Bản đồ thế giới năm 477 sau công nguyên

Bản đồ thế giới năm 480 sau công nguyên

Nhà Nam Tề thay thế Lưu Tống ở nam Trung Quốc.

Bản đồ thế giới năm 480 sau công nguyên
Bản đồ thế giới năm 480 sau công nguyên

Bản đồ thế giới năm 486 sau công nguyên

Vương quốc Frank thôn tính nốt tàn dư của đế chế La Mã ở bắc nước Pháp.

Bản đồ thế giới năm 486 sau công nguyên
Bản đồ thế giới năm 486 sau công nguyên

Bản đồ thế giới năm 500 sau công nguyên

Vương quốc Đông Gốt thôn tính lãnh địa của Odoacer, chiếm đảo Ý. Một số quốc gia của người German hình thành như Lombard, Bavaria.

Bản đồ thế giới năm 500 sau công nguyên
Bản đồ thế giới năm 500 sau công nguyên

Bản đồ thế giới năm 565 sau công nguyên

Miền bắc Trung Quốc rơi vào tay các vương triều người Hán, Bắc Tề ở phía đông, Bắc Chu ở phía Tây. Nhà Trần ở phía nam lật đổ nhà Lương. Tàn dư nhà Lương thành lập triều Tây Lương ở giữa 3 nước Bắc Tề, Bắc Chu, Trần.

Hãn quốc Đột Quyết thay thế Nhu Nhiên, thống trị từ Mông Cổ sang Trung Á.

Vương quốc Gupta sụp đổ, Ấn Độ tiếp tục chia cắt.

Hãn quốc Avar cai trị Đông Âu.

Đế chế Đông La Mã hồi phục, tiêu diệt Đông Gốt ở Ý và Vandal ở Bắc Phi.

Vương quốc Frank ở bắc Pháp tan rã.

Vương quốc Tây Gốt mất quyền kiểm soát miền nam nước Pháp.

Viêt Nam giành lại độc lập giai đoạn ngắn với tên gọi nước Vạn Xuân.

Bản đồ thế giới năm 565 sau công nguyên
Bản đồ thế giới năm 565 sau công nguyên

Bản đồ thế giới năm 600 sau công nguyên

Trung Hoa thống nhất dưới triều đại nhà Tùy.

Hãn quốc Đột Quyết chia tách thành Đông Đột Quyết và Tây Đột Quyết.

Vương quốc Phù Nam bị Chân Lạp thôn tính.

Đế chế Đông La Mã bị mất bắc Ý cho vương quốc Lombard, trung Ý cho Giáo hoàng.

Vương quốc Tây Gốt thống nhất bán đảo Iberia.

Bản đồ thế giới năm 600 sau công nguyên
Bản đồ thế giới năm 600 sau công nguyên

Bản đồ thế giới năm 700 sau công nguyên

Trung Hoa phát triển mạnh dưới thời nhà Đường, lấn chiếm phía bắc và phía tây, xâm lược Vạn Xuân.

Tân La liên minh với nhà Đường diệt Cao Câu Ly và Bách Tế, thống nhất Triều Tiên. Tuy nhiên người Cao Câu Ly liên kết với người Mạt Hạt giành lại phía bắc, thành lập nước Bột Hải.

Chân Lạp bành trướng vào Thái Lan.

Vương quốc Srivijaya thành lập ở bán đảo Malaca và đảo Sumatra.

Đế chế Ả rập hình thành từ bán đảo Ả rập, thôn tính Ba Tư, Trung Đông, Bắc Phi, mở đầu thời kỳ Hồi giáo.

Đế chế Đại Bungari thành lập trên bán đảo Ban Căng.

Vương quốc Frank tái lập ở bắc Pháp.

Tại Việt Nam, Vạn Xuân đầu hàng nhà Tùy và trở thành thuộc địa của nhà Đường.

Bản đồ thế giới năm 700 sau công nguyên
Bản đồ thế giới năm 700 sau công nguyên

Bản đồ thế giới năm 800 sau công nguyên

Bột Hải mở rộng lãnh thổ lên phía bắc.

Hãn quốc Hồi Cốt thành lập thay thế hãn quốc Đông Đột Quyết.

Vương quốc Thổ Phồn thống nhất Tây Tạng.

Vương quốc Nam Chiếu của người Bạch ở Vân Nam thành lập.

Chân Lạp tan rã thành Thủy Chân Lạp và Hỏa Chân Lạp.

Miền bắc Ấn Độ đứng vững trước sự xâm lăng của Hồi Giáo, nhưng vẫn tiếp tục chia cắt.

Khalip nhà Abbasiid nắm quyền ở thế giới Ả rập, đánh bại nhà Đường và giành quyền kiểm soát Trung Á.

Người Hồi giáo tiêu diệt vương quốc Tây Gốt, chiếm bán đảo Iberia.

Vương quốc Frank đạt đến đỉnh cao, thống nhất Pháp và Đức, tiêu diệt vương quốc Lombard ở bắc Ý, lấn chiếm Trung Âu.

Nước Việt giành lại độc lập trong thời gian ngắn dưới thời trước khi bị nhà Đường tái chiếm.

Bản đồ thế giới năm 800 sau công nguyên
Bản đồ thế giới năm 800 sau công nguyên

Bản đồ thế giới năm 900 sau công nguyên

Vương quốc Bột Hải mở rộng sang phía Đông. Trên bán đảo Triều Tiên bước vào thời kỳ hậu Tam quốc, với Cao Ly ở phía bắc, Hậu Bách Tế ở phía tây, Tân La ở phía đông.

Vương quốc Hồi Cốt sụp đổ, người Khiết Đan trở thành kẻ thù mới của Trung Hoa ở phía bắc.

Đế chế Ả rập tan rã, nhà Abbasid chỉ còn kiểm soát Lưỡng Hà.

Người Magyar lật đổ người Avar, thành lập Hungary. Trong khi đó, Bungary bước vào thời kì đỉnh cao, lấn chiếm bán đảo Ban Căng từ tay đế chế Byzantine.

Đại công quốc Kiev thành lập tại Đông Âu.

Vương quốc Frank tan rã, Tây Frank cai trị Pháp, Đông Frank cai trị Đức.

Bản đồ thế giới năm 900 sau công nguyên
Bản đồ thế giới năm 900 sau công nguyên

Bản đồ thế giới năm 1000 sau công nguyên

Trung Quốc chia cắt trong thời Ngũ Đại Thập Quốc, và tái thống nhất dưới thời vương triều nhà Tống.

Nhà Liêu do người Khiết Đan thành lập, lấn chiếm miền bắc Trung Hoa, thôn tính Bột Hải.

Trên bán đảo Triều Tiên, Cao Ly thôn tính Tân La và hậu Bách Tế, thống nhất Triều Tiên.

Người Đảng Hạng thành lập nước Tây Hạ, lấn chiếm miền tây bắc Trung Hoa.

Lợi dụng sự chia rẽ của Trung Quốc, người Việt ly khai giành lại độc lập, đặt tên nước là Đại Cồ Việt.

Nam Chiếu đổi tên thành Đại Lý.

Đế chế Khmer tái thống nhất, xấm chiếm bắc Malacca.

Vương quốc Pagan thành lập tại Myanmar.

Nhà Fatimid cai trị Ai Cập, trở thành thế lực mạnh nhất thế giới Ả rập.

Đế chể Byzantine đánh bại Đại Bungary, giành lại bán đảo Ban Căng.

Đế chế La Mã Thần thánh thành lập, cai trị Đức và bắc Ý.

Nước Pháp bị chia cắt.

Tại Việt Nam, người Việt giành được độc lập sau 1000 năm. Tuy nhiên Đại Cồ Việt chưa thể thành lập một vương triều cai trị ổn định.

Bản đồ thế giới năm 1000 sau công nguyên
Bản đồ thế giới năm 1000 sau công nguyên

Bản đồ thế giới năm 1100 sau công nguyên

Nhà Tống bị nước Liêu của người Khiết Đan và Tây Hạ của người Đảng Hạng chèn ép phía bắc.

Cao Ly khôi phục một phần lãnh thổ từ tay nước Liêu.

Đại Việt liên tục lấn chiếm Champa, vốn đã suy yếu sau các cuộc chiến với Khmer.

Đế chế Khmer mở rộng lãnh thổ lên phía bắc, trở thành quốc gia rộng lớn nhất Đông Nam Á lục địa.

Vương quốc Srivijaya suy yếu, bị các vua Java chèn ép.

Người Thổ Seljjuk tấn công lãnh thổ thế giới Ả rập, cải sang đạo Hồi.

Người Thổ Seljuk chiếm lợi thế trước đế chế Byzantine trong cuộc cạnh tranh bán đảo Tiểu Á.

Người châu Âu dần đẩy lùi người Hồi giáo khỏi Iberia.

Nước Anh bước vào thời kỳ lãnh đạo ổn định của các quý tộc gốc Pháp.

Tình trạng chia cắt của nước Pháp ngày càng trầm trọng bởi sự can thiệp của Anh.

Tại Việt Nam, vương triều Lý mở đầu thời kỳ phát triển rực rỡ của nền phong kiến với nhiều quyết định lịch sử: dời đô về Thăng Long, đặt tên nước Đại Việt, đề ra bộ luật Hình Thư, xây dựng Văn Miếu Quốc tử giám, mở rộng ảnh hưởng của Phật giáo, đánh bại quân xâm lăng nhà Tống, mở mang bờ cõi về phía Đại Lý ở phía tây và Champa ở phía nam.

Bản đồ thế giới năm 1100 sau công nguyên
Bản đồ thế giới năm 1100 sau công nguyên

Bản đồ thế giới năm 1200 sau công nguyên

Người Nữ Chân thành lập nước Kim, tiêu diệt nước Liêu của người Khiết Đan, chiếm đóng miền bắc Trung Quốc.

Các tộc Mông Cổ dần thống nhất dưới trướng Thành Cát Tư Hãn.

Các Sultan Hồi giáo chiếm bắc Ấn Độ, trong khi Sultan Khrezm chiếm Ba Tư.

Đế chế Byzantine suy yếu nghiêm trọng, mất phần lớn bán đảo Tiểu Á.

Nhà Ayyub thành lập tại Ai Cập, đánh bại quân Thập tự chinh châu Âu, giành lại quyền kiểm soát Trung Đông.

Lợi dụng sự suy yếu của Byzantine, Đại Bungari lần 2 tái lập, xâm chiếm bán đảo Ban Căng.

Người châu Âu chiếm ưu thế trước người Hồi Giáo tại Iberia.

Nước Pháp bắt đầu quá trình thống nhất.

Thế giới Kito chia làm 2, phương Tây theo Kito giáo, phương Đông theo Chính thống giáo.

Tại Việt Nam, nhà Lý suy yếu mở đường cho dòng họ Trần nắm quyền.

Bản đồ thế giới năm 1200 sau công nguyên
Bản đồ thế giới năm 1200 sau công nguyên

Bản đồ thế giới năm 1300 sau công nguyên

Người Mông Cổ xâm chiếm Trung Quốc, Triều Tiên, Đại Lý, Tây Tạng, Khrezm, Lưỡng Hà, nước Nga, Đông Âu, trở thành đế chế nối liền rộng nhất lịch sử. Đế chế Mông Cổ chia làm 4: nhà Nguyên cai trị Trung Quốc và Mông Cổ, hãn quốc Sát Hợp Đài cai trị Trung Á, hãn quốc Y Nhi cai trị Ba Tư và Lưỡng Hà, hãn quốc Kim Trướng cai trị Đông Âu.

Một bộ phận cư dân Đại Lý chạy loạn Mông Cổ, thành lập Lào và Sukhothai (Thái Lan).

Sukhothai (Thái Lan) và Majapahit (Java) chèn ép, đẩy Srivijaya ở Malacca và Sumatra đến bờ diệt vong.

Sultan Delhi cai trị miền bắc Ấn Độ.

Người Mamluk cai trị Ai Cập, trở thành chốt chặn ngăn người Mông Cổ tiến sang châu Phi.

Sau thời gian bị xâm lược bởi quân thập tự với tên gọi Đế quốc Latin, Đế chế Byzantine tái thành lập.

Đại Bungary lần 2 bị Đế chế Byzantine và Hungary cạnh tranh, bị Mông Cổ tàn phá, tiến tới diệt vong.

Người Hồi bị đánh bật khỏi bán đảo Iberia.

Nước Pháp thống nhất hầu hết lãnh thổ.

Tại Việt Nam, nhà Trần đã đánh bại quân Mông Nguyên 3 lần, là chốt chặn quan trọng ngăn ý đồ mở rộng của đế chế xuống Đông Nam Á.

Bản đồ thế giới năm 1300 sau công nguyên
Bản đồ thế giới năm 1300 sau công nguyên

Bản đồ thế giới năm 1400 sau công nguyên

Nhà Nguyên bị đánh bật khỏi Trung Quốc, trở về Mông Cổ.

Hãn quốc Y Nhi diệt vong. Đế chế Thiếp Mộc Nhi thay thế kiểm soát Ba Tư.

Nhà Triều Tiên thay thế nhà Cao Ly cai trị Triều Tiên.

Vương quốc Ayutthaya thay thế Sukhothai đánh bại người Khmer, mở rộng quyền kiểm soát tới Malacca.

Sultan Delhi mất dần quyền kiểm soát bắc Ấn Độ.

Sultan Otoman cai trị Tiểu Á, lẫn chiếm lãnh thổ Đế chế Byzantine.

Nước Pháp bước vào chiến tranh trăm năm với người Anh.

Liên minh Kalmar giữa Thụy Điển, Đan Mạch và Na Uy hình thành.

Nhà Trần của Đại Việt bước vào thời kỳ suy yếu, bị Champa và nhà Minh quấy nhiễu.

Bản đồ thế giới năm 1400 sau công nguyên
Bản đồ thế giới năm 1400 sau công nguyên

Bản đồ thế giới năm 1500 sau công nguyên

Nhà Minh cạnh tranh với Hãn quốc Ngõa Lạc tại Mông Cổ.

Đại Việt đánh bại và lấn chiếm Champa.

Vương quốc Malacca thành lập và phát triển cực thinh tại bán đảo Malacca và đảo Sumatra.

Sultan Otoman thôn tính đế chế Byzantine, mở đầu cho thời kì mở mang bờ cõi ra khắp Trung Đông, Ban Căng, Bắc Phi.

Tây Ban Nha thống nhất bán đảo Iberia.

Nước Pháp chiến thắng trong chiến tranh trăm năm, thống nhất và bắt đầu xâm chiếm miền bắc nước Ý.

Tại Việt Nam, sau 20 năm bị nhà Minh cai trị, nhà Lê giành lại độc lập. Vua Lê tiếp tục mở mang bờ cõi, tiếu diệt Bồn Man ở phía tây và tàn phá Champa ở phía nam, đưa phong kiến Đại Việt lên đỉnh cao.

Bản đồ thế giới năm 1500 sau công nguyên
Bản đồ thế giới năm 1500 sau công nguyên

Đàm Quang Trường

0 ( 0 bình chọn )

Khám Phá Lịch Sử

http://gachkhangminh.vn
Những quan điểm, góc nhìn về lịch sử qua các bài viết tìm hiểu, nghiên cứu, khám phá lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, văn hóa Việt Nam, văn hóa thế giới

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Tiết ba ba

27/01/2021 14:45 281

Xem thêm