var p = ""; }

Dự án

Bệnh viện An Sinh Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa tư nhân

Địa điểm: Châu Văn Liêm, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Quy mô: 2000 giường với tổng diện tích 2,5ha

Sản phẩm sử dụng: KM_100V3S, KM_200V4S, KM_95DA

Khách hàng - đối tác

X
Đặt câu hỏi với chúng tôi !