var p = ""; }

Dự án

Chung cư C1 Thành Công

Chủ đầu tư: Liên danh Cienco1, Cienco 1 – CIC, Petrowaco, Hanoi ICT

Địa điểm: Khu C1 Thành Công phường Thành Công, Đống Đa, Hà Nội.

Quy mô: 18 tầng cao và 2 tầng hầm

Sử dụng gạch: KM_105V3S, KM_170V4S, KM_105DA, KM_1714CH

Khách hàng - đối tác

X
Đặt câu hỏi với chúng tôi !