var p = ""; }

Tin tức

CTCP Gạch Khang Minh ra mắt dòng sản phẩm mới

Đầu năm 2018, trải qua quá trình nghiên cứu và tìm hiểu, CTCP Gạch Khang Minh đã chạy thử dây chuyền sản xuất dòng gạch mới này và chất lượng sản phẩm đã được kiểm định.

Mục tiêu: Đưa Gạch Khang Minh phát triển trở thành nhà sản xuất vật liệu xanh hàng đầu tại Việt Nam

   

Khách hàng - đối tác

X
Đặt câu hỏi với chúng tôi !