var p = ""; }

Dự án

Dự án Tân Hoàng Minh D El Dorado

Chủ đầu tư: Tập Đoàn TÂN HOÀNG MINH

Địa điểm: D6, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội

Quy mô: 27 tầng nổi và 3 tầng hầm

Sử dụng gạch: KM_170V4S, KM_140V4S, KM_100V3S,KM_100DA, 1714CH

Khách hàng - đối tác

X
Đặt câu hỏi với chúng tôi !