Gạch đặc: KM_95DA

Xây móng, xây tường chịu lực.

Tiêu chuẩn - Standard

ISO 9001:2015, TCVN 6477:2016, ASTM C140

Thông số kỹ thuật -

Technical specification

Cường độ chịu nén - Compress Intensity: ≥100 kg/ cm2

Độ thấm nước - Water Absorption: < 1,6 ml/cm2/h

Độ ngậm nước bão hòa - Moisture capacity: < 10%

Độ rỗng - Porosity percentage: ~0%

Vật liệu - Materials

Đá xay, bột đá, xi măng, tro bay

Stone dust, stone powder, cement, fly ash.

 

Các thông số tính toán
Kích thước - Dimension (mm)200 x 95 x 60 (mm)
Trọng lượng - Weight (kg)2.45 (kg)
Viên/m2 đặc - Bricks/1m83 (viên)
Viên/m3 đặc - Bricks/1m3877 (viên)
Viên/1mtường xây - Bricks/1m( Actual Volume /1m2)66 (viên)
Viên/1m3 tường xây - Bricks/1m3 ( Actual Volume /1m3)695 (viên)
Vữa dùng cho 1mxây - Mortar mass /1m30.2 (m3)
Thể tích = 0.9 viên gạch đất nung - Volume = 0.9 clay burned bricks ( 210x100x60 )

SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC

Xây móng, xây tường chịu lực.

Xem thêm

Xây móng, xây tường chịu lực.

Xem thêm

X
Đặt câu hỏi với chúng tôi !