Gạch chèn: KM_150CH

Xây chèn.

Tiêu chuẩn - Standard

ISO 9001:2015, TCVN 6477:2016, ASTM C140

Thông số kỹ thuật -

Technical specification

Cường độ chịu nén - Compress Intensity: ≥100 kg/ cm2

Độ thấm nước - Water Absorption: < 1,6 ml/cm2/h

Độ ngậm nước bão hòa - Moisture capacity: < 10%

Độ rỗng - Porosity percentage: ~0%

Vật liệu - Materials

Đá xay, bột đá, xi măng, tro bay

Stone dust, stone powder, cement, fly ash.

 

Các thông số tính toán - Xây tường 150mm
Kích thước - Dimension (mm)60 x 150 x 150 (mm)
Trọng lượng - Weight (kg)2.95 (kg)
Viên/m2 đặc - Bricks/1m111 (viên)
Viên/m3 đặc - Bricks/1m3741 (viên)
Viên/1mtường xây - Bricks/1m( Actual Volume /1m2)86 (viên)
Viên/1m3 tường xây - Bricks/1m3 ( Actual Volume /1m3)576 (viên)
Vữa dùng cho 1mxây - Mortar mass /1m30.26 (m3)
Thể tích = 1.07 viên gạch đất nung - Volume = 1.07 clay burned bricks ( 210x100x60 )

SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC

Xây móng, xây tường chịu lực.

Xem thêm

Xây móng, xây tường chịu lực.

Xem thêm

Xây móng, xây tường chịu lực.

Xem thêm

X
Đặt câu hỏi với chúng tôi !