var p = ""; }

Tin tức

Gạch Khang Minh đầu tư thêm dây chuyền sản xuất

Ngày 23/04/2016, CTCP Gạch Khang Minh tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2016. Tại Đại hội, toàn thể cổ đông đã nhất trí thông qua việc tăng cường đầu tư chuyên sâu nhằm mở rộng quy mô, nâng cao khả năng tự động hóa trong các quy trình sản xuất từ khâu tạo hình đến khâu đóng gói sản phẩm, xuất hàng. Với giá trị đầu tư mới hơn 20 tỷ đồng, năng lực sản xuất của nhà máy tăng thêm 50%, đạt 300 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm, góp phần ổn định giá thành sản phẩm, duy trì lợi thế cạnh tranh.
 

 

Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty cũng thể hiện quyết tâm duy trì chặt chẽ hình ảnh Gạch Khang Minh luôn là đối tác đáng tin cậy của các nhà thầu, các khách hàng... Trong năm 2016, Gạch Khang Minh tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống sản phẩm, hệ thống dịch vụ để phục vụ khách hàng một cách tối ưu nhất.
 
Gạch Khang Minh

Khách hàng - đối tác

X
Đặt câu hỏi với chúng tôi !