Gạch lỗ thủng: KM_190T3

Có thể đan cốt thép, đổ cột bê tông âm tường.

Tiêu chuẩn - Standard

ISO 9001:2015, TCVN 6477:2016, ASTM C140

Thông số kỹ thuật -

Technical specification

Cường độ chịu nén - Compress Intensity: ≥75 kg/ cm2

Độ thấm nước - Water Absorption: < 1,6 ml/cm2/h

Độ ngậm nước bão hòa - Moisture capacity: < 10%

Độ rỗng - Porosity percentage: ~ 49%

Vật liệu - Materials

Đá xay, bột đá, xi măng, tro bay

Stone dust, stone powder, cement, fly ash.

 

Các thông số tính toán
Kích thước - Dimension (mm)390 x 190 x 190 (mm)
Trọng lượng - Weight (kg)16.9 (kg)
Viên/m2 đặc - Bricks/1m13.5 (viên)
Viên/m3 đặc - Bricks/1m367.5 (viên)
Viên/1mtường xây - Bricks/1m( Actual Volume /1m2)12.7 (viên)
Viên/1m3 tường xây - Bricks/1m3 ( Actual Volume /1m3)63 (viên)
Vữa dùng cho 1mxây - Mortar mass /1m30.1 (m3)
Thể tích = 11.2 viên gạch đất nung - Volume = 11.2 clay burned bricks ( 210x100x60 )

SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC

Có thể đan cốt thép, đổ cột bê tông âm tường.

Xem thêm

Có thể đan cốt thép, đổ cột bê tông âm tường.

Xem thêm

Xây tường bao, tường ngăn

Xem thêm

X
Đặt câu hỏi với chúng tôi !