var p = ""; }

Dự án

Học viện Hậu cần

Chủ đầu tư: Học viện Hậu Cần

Địa điểm: Long Biên, Hà Nội

Quy mô: Trường học

Sử dụng gạch: Gạch đặc, gạch 2 vách, chống xuyên nước

Khách hàng - đối tác

X
Đặt câu hỏi với chúng tôi !