CTCP Gạch Khang Minh

 Địa chỉ: Cụm CN mở rộng Tây Nam, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
  0916.366.622
 Email: info@gachkhangminh.vn
 Website: www.gachkhangminh.vn

Liên hệ