CTCP Gạch Khang Minh

 Địa chỉ: KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
  Gạch xây: 093.223.1718
 Email: info@gachkhangminh.vn
 Website: www.gachkhangminh.vn

Liên hệ