CTCP Gạch Khang Minh

 Địa chỉ: KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
  093.223.1718
 Email: info@khangminhgroup.com
 Website: www.gachkhangminh.vn

Liên hệ