Lịch sử Việt Nam

Nghệ thuật troll nhà Nguyễn của nhân dân Bắc Kỳ – Phong trào khởi nghiệp Lê Duy X

Vào giữa thế kỷ 19 – cụ thể là giai đoạn Pháp xâm lược Nam Kỳ - miền Bắc Kỳ đang có loạn lớn. Nhà nhà vót nứa làm giáo đi làm giặc, người người mạo xưng là Lê Duy… ( tự điền vào chỗ trống).
55
Nghệ thuật troll nhà Nguyễn của nhân dân Bắc Kỳ - Phong trào khởi nghiệp Lê Duy X

Trong lịch sử Việt Nam thời nhà Nguyễn phong trào nổi dậy không chỉ nhiều mà còn liên kết với nhau. Có kẻ nổi lên ở vùng này, xưng là Lê Duy A. Bị triều đình đánh thua chạy sang vùng khác, lại đổi xưng thành Lê Duy B, rồi hoặc chạy về dưới trướng một anh Lê Duy C nào đó. Phải chăng đây là một trong những lý do giải thích cho nguyên nhân “Vì sao Nhà Nguyễn để mất nước?

Hỏa thương trên cửu đỉnh thời Minh Mạng
Hỏa thương trên cửu đỉnh thời Minh Mạng

Kết quả là đến khi nhà Nguyễn tra xét đám loạn đảng thì muốn ngất xỉu với một cái hồ sơ lý lịch rối loạn như thế này:

Viên Khâm phái là Bùi Quỹ tra xét tội bọn đầu sỏ giặc ở Sơn Tây là Lê Duy Hòa (tức tên bị bắt trước, tự xưng là Minh chủ Duy Huân. Đến bây giờ tra ra là Lê Duy Hòa, con Duy Đạo, cháu Duy Cự, Duy Uân. Con Đào Trí Phú là Mỹ, còn Hồ Đình Hy là Thành, con Cao Bá Đạt là Nhạ, con Cao Bá Quát là Phùng, cũng suy tôn Duy Hòa làm Minh chủ).
Và Đỗ Lệnh Hựu (tức tên bị bắt trước là Tú Hựu, làm điều vát của giặc), tội ác rất nặng (cướp bóc xã dân, phá phủ Kinh Môn, kháng cự quan binh, sau khi trốn đi lại mưu làm loạn), xin xử tử bằng tội lăng trì (trừ tên Lương Nhuận cùng bị bắt đã chết trong ngục).

Vua cho là 2 tên can phạm ấy cung khai họ tên thế thứ dòng dõi vua Lê điên đảo, sự tích lạ lùng, chưa biết là thật hay giả. (Nhưng chúng cung xưng năm trước tên Đỗ Tảo mạo tên là Duy Minh, mà ở Nam Định lại bảo là Mai Ngọc Điển và tên bắt được trước xưng là Duy Huân, đến bấy giờ lại là Duy Hòa, lại xưng là Duy Minh, mà bọn giặc ấy còn nhiều đứa trốn tránh). Sai giam lại đợi bắt được các tên giặc trốn khác, sẽ xét xử một thể. Lại treo giải thưởng ở các tỉnh : Không cứ quan, dân ai bắt sống được Lê Duy Huân thưởng 100 lạng bạc, chém được thì 60 lạng. Bắt sống được giặc Kịch thưởng 60 lạng bạc, chém được thì 40 lạng bạc. Bắt sống được Lê Duy Đạo thưởng 50 lạng, chém được 30 lạng. Bắt sống được Cao Bá Phùng, Cao Bá Nhạ, Đào Trí Mỹ, Hồ Đình Thành đều thưởng 30 lạng, chém được đều 20 lạng).

Súng trường Flintlock trên cửu đỉnh thời Minh Mạng
Súng trường Flintlock trên cửu đỉnh thời Minh Mạng

Đó là chưa kể tình trạng tên giả bị…trùng. Như có mỗi cái tên Lê Duy Minh mà đến 3-4 người cùng dùng làm tên giả để nổi dậy. Khiến sự tình đã rối càng them rối.

Đại bác trên cửu đỉnh thời Minh Mạng

Bọn Phó lĩnh binh quan tỉnh Bắc Ninh là Vũ Văn Phùng ; Tri phủ Đa Phước là Nguyễn Hữu Chính ; Tri huyện Kim Anh là Tôn Thất Môi ; Bang biện là Nguyễn Tiến Lục, đánh giặc ở làng Linh Vệ, bắt sống được tướng giặc là lũ Lê Duy Minh. Vua cho là trận ấy vừa bắt được, chém được, đủ lừng lẫy tiếng, đem ngay ngân tiền thưởng cho để khuyến khích. Lại cho là Lê Duy Minh họ tên trùng điệp (năm thứ 1 thì giặc Tảo, năm thứ 12 thì giặc Hoà, năm thứ 14 thì giặc Phượng, đều mượn tên ấy xưng là con cháu nhà Lê) sai tra xét đến cùng, đó là Trần Hữu Phượng lại mượn tên để lừa người.

Xem thêm: 6 kẻ thù thật sự khiến Nhà Nguyễn thất bại trong chiến dịch Nam Kỳ

Phach Ho Nguyen

0 ( 0 bình chọn )

Khám Phá Lịch Sử

http://gachkhangminh.vn
Những quan điểm, góc nhìn về lịch sử qua các bài viết tìm hiểu, nghiên cứu, khám phá lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, văn hóa Việt Nam, văn hóa thế giới

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Tiết ba ba

27/01/2021 14:45 280

Xem thêm