var p = ""; }

Dự án

Nhà máy nhiện điện Nghi Sơn

Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam

Địa điểm: Nghi Sơn, Thanh Hóa

Quy mô: Nhà máy

Sử dụng gạch: Gạch 2 vách, gạch đặc, chống xuyên nước

Khách hàng - đối tác

X
Đặt câu hỏi với chúng tôi !