var p = ""; }

Dự án

Nhà máy nhiệt điện Mông Dương

Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam

Địa điểm: Mông Dương, Quảng Ninh

Quy mô: Nhà máy

Sử dụng gạch: Gạch lỗ thủng, không chống xuyên nước

Khách hàng - đối tác

X
Đặt câu hỏi với chúng tôi !