var p = ""; }

Dự án

Nhà ở công nhân - Nhà máy Samsung

Chủ đầu tư: Samsung

Địa điểm: Bắc Ninh và Thái Nguyên

Quy mô: 25 tòa cao từ 6-9 tầng

Sử dụng gạch: Gạch đặc chống thấm Khang Minh và gạch đặc không chống thấm của nhà máy khác

Khách hàng - đối tác

X
Đặt câu hỏi với chúng tôi !