Lịch sử Việt Nam

Những bức ảnh quý hiếm về nền giáo dục ở Tonkin (Bắc Kỳ)

Những bức ảnh quý giá này (không tác giả) về nền giáo dục ở Tonkin (Bắc Kỳ) trong thời kỳ Pháp thôn tính Việt Nam được giới thiệu với công chúng lần đầu tiên tại triển lãm thuộc địa Đông Dương ở Paris vào năm 1931.
47
Những bức ảnh quý hiếm về nền giáo dục ở Tonkin (Bắc Kỳ)