var p = ""; }

Dự án

Trung tâm Quốc gia điều hành quản lý, ứng phó thảm họa và tìm kiếm cứu nạn

Chủ đầu tư: Cục cứu hộ cứu nạn
Địa điểm: Long Biên, Hà Nội
Quy mô: Tòa nhà 7 tầng, 9000m2 sàn xây dựng
Sử dụng gạch: Gạch 3 vách chống xuyên nước.

Khách hàng - đối tác

X
Đặt câu hỏi với chúng tôi !