var p = ""; }

Dự án

Trường đại học KDCN

Chủ đầu tư: Trường đại học KDCN

Địa điểm: Hai Bà Trưng, Hà Nội

Quy mô: Khu giảng đường

Sử dụng gạch: Gạch 2 vách, không chống xuyên nước

Khách hàng - đối tác

X
Đặt câu hỏi với chúng tôi !