var p = ""; }

Dự án

Trường phổ thông Đoàn Thị Điểm

Chủ đầu tư: Trường phổ thông Đoàn Thị Điểm

Địa điểm: Ecopark

Quy mô: Khu phòng học

Sử dụng gạch: Gạch 2 vách, không chống xuyên nước

Khách hàng - đối tác

X
Đặt câu hỏi với chúng tôi !