var p = ""; }

Dự án

Trường trung học cơ sở Dịch Vọng

Chủ đầu tư: Trường trung học cơ sở Dịch Vọng

Địa điểm: Hà Nội

Quy mô: Trường học

Sử dụng gạch: Gạch 2 vách, 3 vách, đặc, chống thấm

Khách hàng - đối tác

X
Đặt câu hỏi với chúng tôi !