"
Liên hệ đại lý
0913.522.225
hotline: 0977 366 678
0932 231 718

Tài liệu

 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN


1. Các chính sách

Stt Tên tài liệu Ghi chú Tải về
01 Chỉ thị 10/CT-TTg "Tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung, hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất nung" - Ban hành ngày 28/04/2012  
02 Quyết định 567/QĐ-TTg                      "Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020"
- Ban hành ngày 28/04/2010
 
03 Thông tư 09/2012/TT-BXD "Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng"
- Ban hành ngày 28/11/20112
 


2. Tài liệu Khang Minh

Stt Tên tài liệu Ghi chú Tải về
01 Hình ảnh Khang Minh    
02 Hồ sơ năng lực                
03 Chứng chỉ chống thấm     
04 Tiêu chuẩn PCCC    
05 Tư vấn lựa chọn gạch Bảng tư vấn lựa chọn gạch XMCL trong xây dựng nhà ở cao tầng.              
06 Hướng dẫn thi công và nghiệm thu Tiêu chuẩn cơ sở do Viện IBST biên soạn.
07   Ưu điểm Gạch 3-4 vách    
08 Định mức xây
Gạch Khang Minh
 
09 Kết quả thí nghiệm                                                 Kết quả thí nghiệm cường độ chịu nén viên gạch
10 Kết quả thí nghiệm Kết quả thí nghiệm xác định độ cokhả năng chịu uốn và chịu nén của khối xây bằng gạch XMCL Khang Minh - Tại viện khoa học công nghệ xây dựng IBST 


3. Định mức, tiêu chuẩn

Stt Tên tài liệu Ghi chú Tải về
01 Tiêu chuẩn  6477:2016 Tiêu chuẩn quốc gia về gạch Block bê tông  
02 Tiêu chuẩn ASTM C140            Tiêu chuẩn của Mỹ về gạch Block bê tông  
03 Định mức xây gạch bê tông Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng bổ sung.   


4. Công bố giá liên sở

Stt Tên tài liệu  Ghi chú Tải về
01 Công bố giá - Hà Nội           Công bố giá vật liệu xây dựng của Hà Nội. Q3 - 2016                                                             
02 Công bố giá - Hà Nam Công bố giá vật liệu xây dựng của Hà Nam
03 Công bố giá - Vĩnh Phúc Công bố giá vật liệu xây dựng của Vĩnh phúc
04 Công bố giá - Hưng Yên Công bố giá vật liệu xây dựng của Hưng Yên
05 Công bố giá - Nam Định Công bố giá vật liệu xây dựng của Nam Định
06 Công bố giá - Hải Phòng Công bố giá vật liệu xây dựng của Hải Phòng 2014


5. Tài liệu tiếng Anh

Stt Tên tài liệu Ghi chú Tải về
01 Company Profile    
02
ASTM C140 Standard       
Standard Test methods for Sampling and Testing Concrete Mansory Units and Related Units  
03 Circular No09-2012-TT-BXD  Stipulating on Use of none -Baked Building Materials in construction works