28
May

Thông Báo Giao Dịch: Cổ Đông Lớn Đinh Tuấn Anh Đã Bán 430.000 Cổ Phiếu

Chúng tôi xin thông báo về giao dịch cổ phiếu của ông Đinh Tuấn Anh, một trong những cổ đông lớn của Công ty Cổ phần GKM. Dưới đây là chi tiết về giao dịch:

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Tuấn Anh
  • Mã chứng khoán: GKM
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.588.400 cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 5,05%)
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 430.000 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.158.400 cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 3,69%)
  • Ngày không còn là cổ đông lớn: 07/05/2024

Qua giao dịch này, ông Đinh Tuấn Anh không còn giữ vai trò cổ đông lớn tại GKM. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của các nhà đầu tư đối với Công ty Cổ phần GKM.

Thông tin này được cung cấp nhằm đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong hoạt động giao dịch cổ phiếu của công ty. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng Quan hệ Cổ đông để được giải đáp.

Xin trân trọng cảm ơn.