Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

 01/10/2018

Xem thêm

Thông báo thay đổi mẫu dấu công ty

Thông báo thay đổi mẫu dấu công ty

 20/09/2018

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu của CTCP Gạch Khang Minh

Xem thêm

Gạch Khang Minh ( GKM ): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Gạch Khang Minh ( GKM ): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

 12/07/2018

Xem thêm

Gạch Khang Minh ( GKM ): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông  nội bộ

Gạch Khang Minh ( GKM ): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

 18/06/2018

Xem thêm

CTCP Gạch Khang Minh ra mắt dòng sản phẩm mới

CTCP Gạch Khang Minh ra mắt dòng sản phẩm mới

 14/03/2018

Gạch lát ngoài trời có khả năng thấm xuyên nước là sản phẩm sinh thái, đã và đang được ưu tiên sử dụng trong các đô thị tại các nước phát triển. Các mao quản trong cấu trúc viên gạch được hình thành từ quá trình sản xuất giúp nước có thể thấm qua viên gạch xuống lòng đất khi trời mưa hoặc nước bốc hơi từ nền đất qua viên gạch lên phía trên khi trời nóng.

Xem thêm