01
Apr

Con đường đưa Khang Minh trở thành nhà sản xuất gạch không nung số 1 Việt Nam

Ngày 21/09/2017, CTCP Gạch Khang Minh (HNX: GKM) đã tiến hành Đại hội cổ đông bất thường để thông qua kế hoạch tập trung đầu tư phát triển nhà máy số 2. Sau khi lắng nghe Chủ tịch HĐQT – ông Đặng Việt Lê trình bày báo cáo kế hoạch đầu tư nhà máy số 2 và định hướng phát triển của Công ty đến năm 2020, toàn bộ cổ đông tham dự đã biểu quyết nhất trí, với tỷ lệ đồng thuận 100% .

Ngay đầu năm 2017, Ban lãnh đạo công ty đã quyết định đầu tư mở rộng, xây dựng Nhà máy sản xuất số 2. Việc chuẩn bị được tiến hành thuận lợi bằng việc mua lại một dự án có quy mô tương đồng và nằm gần nhà máy số 1 để tiết kiệm chi phí quản lý.

Ngay sau đó, Công ty đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để chuẩn bị đầu tư xây dựng, với quy hoạch nhà máy điều chỉnh. Theo đó, GKM sẽ xây dựng nhà máy số 2 theo thiết kế mới, phù hợp với công nghệ sản xuất tự động hoá hoàn toàn, giảm nhân công, giảm giá thành sản phẩm.

Ban lãnh đão công ty đặt mục tiêu đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất đầu tiên của nhà máy 2 ngay trong quý 3 năm 2018. Nhà máy số 2 sẽ bổ sung năng lực sản xuất với sản phẩm đảm bảo chất lượng cao nhất nhưng giá thành giảm.

Con đường đưa GKM trở thành nhà sản xuất số 1 không còn xa, nhưng hơn hết, HĐQT cam kết đưa các nhà máy của công ty hoạt động đạt hiệu quả cao và bền vững cho các cổ đông.